Inschrijving workshops en cursussen.

Aanmelden

1. Aanmeldingen voor een workshop of cursus kunnen via www.creabyalinta.nl plaats vinden

2. Uiterlijk één week voor aanvang van de workshop / cursus dient het gehele bedrag van het workshop-geld / cursusgeld te zijn voldaan. (dit is van toepassing indien u gekozen heeft voor Klarna achteraf betalen)

* Kinderfeestjes of besloten workshop boekingen voor grote groepen dienen na ontvangst van factuur binnen 30 dagen betaald te worden voor aanvang van de workshop.

3. Een aanmelding is pas definitief indien u de betaling heeft voldaan en u van Crea by Alinta een bevestigings-email heeft gehad.

Annulering

1. In het geval dat u niet aanwezig bent tijdens de cursus of workshop en u heeft zich niet tijdig afgemeld minimaal 48u voor aanvang van de workshop, dan vind er geen terug betaling plaats van het reeds betaalde cursus / workshop geld.

2. bij annulering heeft u als inschrijver het recht een plaatsvervanger in uw plaats de workshop te laten volgen tegen het dan geldende workshoptarief. Dit dient u van tevoren wel aan Crea by Alinta door te geven. U blijft wel verantwoordelijk voor de betaling van het volledige workshop-geld voor de plaatsvervanger. U dient onderling de kosten te verrekenen.

3. Bij annulering wegens overmacht of kan Crea by Alinta alsnog besluiten het workshop-geld / cursus-geld geheel of gedeeltelijk terug te betalen, dit ter beoordeling van Crea by Alinta. Er wordt altijd eerst geprobeerd om de workshop of cursus te verzetten naar een nieuwe datum.

Annulering van een workshop/cursus door Crea by Alinta

1. Crea by Alinta heeft het recht om een workshop / cursus te annuleren, bijvoorbeeld bij onverhoeds te weinig deelnemers of bij ziekte van de docent of door het coronavirus. Crea by Alinta communiceert dit zo spoedig mogelijk met u, bij te weinig deelnemers tenminste 1 dag voor aanvang van de workshop. Als deelnemer krijgt u in dat geval het reeds betaalde workshop/cursusgeld terug, dan wel biedt Crea by Alinta u de mogelijkheid op een andere workshop/cursus of workshop/cursusdatum in te schrijven. Als er annulering plaats vind vanwege het coronavirus dan wordt de workshop verzet na een later te bepalen datum en vind er geen terug betaling plaats van het reeds betaalde workshop/cursusgeld.

2. Crea by Alinta is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van annulering van een workshop door Crea by Alinta.

Workshop/cursusgelden

1. Indien het gehele workshop-geld / cursusgeld is betaald ontvangt u,per email, een bevestiging.

Workshop- en cursusvoorwaarden en veiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften

1. U dient altijd de veiligheidsinstructies van Crea by Alinta te volgen.

2. Crea by Alinta is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van / aan uw eigendomen

Tenslotte

Dit reglement zou Crea by Alinta liever niet nodig hebben. Echter, soms zijn duidelijke afspraken vooraf wenselijk dat voorkomt irritaties over en weer achteraf. Zo veel als mogelijk en redelijk probeer ik eerst er met u naar ieders tevredenheid uit te komen.

Een reglement kan nooit uitputtend zijn en overal in voorzien. Als zich gevallen voordoen waar dit reglement niet in voorziet, dan geeft Crea by Alinta een gemotiveerde beslissing.

Ik ga er echter van uit dat we reglement niet, of niet vaak, hoeven te raadplegen. Ik wens u een leuke en leerzame workshop/cursus toe!